WIG

Indeks WIG jest pierwszym powstałym na GPW indeksem, obejmuje on wszystkie  spółki notowane na Głównym Rynku GPW. Indeks WIG jest notowany od 16.04.1991 roku.